De NFT’s van NBA TopShot zouden zomaar effecten kunnen zijn, en zouden daarom onder de effectenwetgeving moeten vallen. Dapper Labs, de maker van deze NFT’s, heeft een motie ingediend bij de rechter om deze verdenking te laten vallen, maar de rechter heeft de motie afgewezen.

Het zou een security kunnen zijn

De NBA Top Shot NFT’s is een van de meest populaire collecties op de markt. Normale verzamelaars zijn er dol op, maar ook NBA-spelers hebben flinke bedragen (voor ons normale stervelingen) uitgegeven om deze NFT’s te bemachtigen.

Maar de kans is aanwezig dat Dapper Labs in de problemen kan raken, aangezien een Amerikaanse rechter denkt dat ze de Howey-test niet door kunnen komen. Met deze test wordt bepaald of iets wel of niet onder de effectenwetgeving van de Securities and Exchanges Commission zou moeten vallen.

In een notendop stelt de rechtbank dat de bewering dat de NBA Top Shot NFT’s een security (effect) zouden kunnen zijn, “aannemelijk” is. Het gerechtelijke document geeft het idee duidelijk weer en vermeldt:

‘Desalniettemin, rekening houdend met de doelgerichte aard van Howey, oordeelt de rechtbank dat de aantijgingen van eisers elke overweging onder Howey op het eerste gezicht aannemelijk maken en de motie van gedaagden overleven om de vermeende schending van secties 5 en 12 van de Securities Act af te wijzen.’

Dapper Labs verweert zich met andere verzamelobjecten

Het stelt niet dat de NFT’s van Dapper Labs per se security’s zijn, maar dat het argument de moeite waard is om te onderzoeken. Het doet ook geen uitspraak over de vraag of NFT’s in het algemeen effecten zijn. Wat dat betreft lijkt er nog niets aan de hand.

Dapper Labs gaf commentaar op de afwijzing van de motie en zei dat de rechter de motie had afgewezen. De studio benadrukte dat de rechter niet heeft gezegd dat de eisers gelijk hadden. Het wees op andere verzamelobjecten voor consumenten, zoals honkbalkaarten, die niet als waardepapieren worden beschouwd.

Nu de motie is afgewezen, gaat de rechtszaak verder. Vanaf dit punt zal de zaak interessanter worden en misschien gevolgen hebben voor de NFT-markt.

Effect op koersen cryptocurrency

De vraag of crypto effecten zijn, is een grote zorg voor vooral Amerikaanse investeerders. Indirect kan dit ook gevolgen hebben voor ons in de rest van de wereld, want als het lastiger wordt voor Amerikanen om te investeren, dan merken wij dat in de koersen. Het zal dit jaar onderwerp van vele discussies zijn.

Howey bepaalt of iets een security is

De Howey-test bepaalt of een financieel instrument een security is door vier controles uit te voeren. Deze bepalen of de onderzochte asset een beleggingscontract is. De controles zijn:

  1. of het een investering van geld is;
  2. in een gemeenschappelijke onderneming zit;
  3. winstverwachting heeft;
  4. is afgeleid van de inspanningen van anderen

De rechter verklaarde dat de promotie van NBA Top Shot NFT’s aannemelijk aan die criteria zou kunnen voldoen. Hij merkte op dat het woord winst niet werd gebruikt, maar dat emoji’s van raketten in feite hetzelfde deden.

Wat zijn NFT’s?

NFT’s, ofwel ‘Non-Fungible Tokens,’ zijn digitale tokens die gebruikt worden om unieke objecten te vertegenwoordigen, zoals in dit geval afbeeldingen van NBA-spelers, maar ook video’s van hoogtepunten. In tegenstelling tot cryptocurrency’s zoals Bitcoin, zijn NFT’s niet onderling uitwisselbaar omdat elk token een unieke identiteit heeft en wordt geassocieerd met een specifiek object.

Schrijf ook over crypto

Lees jij deze artikelen met plezier en wil je graag bijdragen aan onze content? Wij zijn op zoek naar een nieuwe content specialist crypto met een vlotte pen en kennis van de cryptomarkt. Bekijk hier onze vacature en reageer direct!

The post Zijn NFT’s van Amerikaanse basketbalcompetitie NBA illegaal? appeared first on BLOX | Nieuws.