De bitcoin halving vond vannacht plaats en zo werd bitcoin ineens het hardste geld dat bestaat. Voor de eerste keer in de geschiedenis hebben mensen een vorm van geld waarvan het aanbod met minder dan 1% per jaar toeneemt. Dus waarom is dit zo’n belangrijk punt?

Tijdsvoorkeur

De hardheid van geld bepaalt onze tijdsvoorkeur. Tijdsvoorkeur betekent de verhouding waarin individuen het heden waarderen ten opzichte van de toekomst.

Mensen hebben altijd een positieve tijdsvoorkeur omdat zij goederen en diensten liever nu dan in de toekomst hebben. Wij hechten nu eenmaal  meer waarde aan het heden dan aan de toekomst en daar zijn verschillende redenen voor.

Eén van de belangrijkste redenen is de onzekerheid over de toekomst. Je kunt je huidige behoefte wel uitstellen omdat dit op de langere termijn voordelen biedt maar je hebt geen zekerheid dat je er dan nog zal zijn om ook van die voordelen te kunnen genieten. Om de verschillen in de tijdsvoorkeur van mensen aan te geven wordt er onderscheid gemaakt tussen een hoge en een lage tijdsvoorkeur.

Hoge tijdsvoorkeur

Dit betekent dat een persoon de voorkeur geeft aan onmiddellijke bevrediging of beloning boven wachten op een toekomstig voordeel. Zo een persoon is geneigd zich te concentreren op kortetermijndoelstellingen en kan bereid zijn risico’s te nemen of impulsieve beslissingen te nemen om onmiddellijke bevrediging te bereiken.

Lage tijdsvoorkeur

Aan de andere kant betekent een lage tijdsvoorkeur dat iemand bereid is bevrediging uit te stellen om in de toekomst grotere voordelen te krijgen. Dit type persoon is geneigd zich te concentreren op langetermijndoelstellingen en is bereid in het heden offers te brengen om daar in de toekomst de vruchten van te plukken.

Ieder individu heeft een andere tijdsvoorkeur. Deze wordt beïnvloed door talrijke sociale en institutionele factoren. Een van die factoren is geld.

De relatie tussen tijdsvoorkeur en geld

Hoe harder het geld, hoe minder het aanbod toeneemt, hoe beter het zijn waarde in de toekomst behoudt, hoe meer het je in staat stelt om te plannen en te voorzien in de toekomst. Hard geld verlaagt je tijdsvoorkeur.

Zodra je weet dat je geld minder waard wordt in de toekomst kan dit mensen ertoe aanzetten om hun geld eerder uit te geven. Dit verhoogt de tijdsvoorkeur omdat huidige consumptie de voorkeur krijgt boven sparen voor de toekomst.

Uiteindelijk kun je geld zien als een instrument dat we gebruiken om met de onzekerheid over de toekomst om te gaan. We gebruiken het om waarde over te dragen naar de toekomst. Het stelt ons in staat om te sparen of vermogen op te bouwen. Vervolgens kunnen we dit geld gebruiken om in onze toekomstige behoefte te voorzien of om onverwachte gebeurtenissen het hoofd te bieden. Het is dus erg belangrijk dat geld in staat is om zijn waarde te behouden in de toekomst.

Menselijke vooruitgang

Alle menselijke vooruitgang en beschaving is verweven met het vinden van hardere geldvormen. Van vee tot zout tot schelpen tot metalen tot edelmetalen. We hebben constant vooruitgang geboekt door over te stappen naar het hardere geld. Dit gaf ons betrouwbaardere manieren om voor de toekomst te zorgen. Hierdoor werden we meer toekomstgericht.

Uiteindelijk werd goud tegen het einde van de 19e eeuw het enige geld van de hele wereld, met een jaarlijkse aanbodgroei van ~1.5%. Iedereen op aarde kon zonder angst voor inflatie in goud sparen. In 1971 stapte we officieel van de goudstandaard af. Goud werd vervangen door fiat papier waarvan het aanbod met ~7% stijgt (*waarschijnlijk ligt dit % tegenwoordig nog een stuk hoger). Sparen werd onbereikbaar en de toekomst onzekerder. De tijdsvoorkeur steeg omdat mensen meer op het heden gericht werden. Overheden en centrale banken konden oneindig geld uitgeven ten koste van de eigen bevolking. Dit leidt onder andere tot langere oorlogen.

Bitcoin lost dit op. Niet alleen stelt bitcoin ons in staat om een vorm van geld buiten overheidscontrole te hebben. Daarnaast is het ook nog het hardste geld dat ooit heeft bestaan, harder dan goud. Dit maakt het de meest geavanceerde vorm van geld ooit.  Wat er ook gebeurt, je kunt er zeker van zijn dat je bitcoin nooit met meer dan 1% per jaar zal worden verdund.

Het stelt je in staat om te kunnen sparen in iets dat in waarde zal toenemen. Hierdoor wordt je toekomst minder onzeker. Je kunt meer toekomstgericht zijn en je tijdsvoorkeur verlagen. Zo kunnen we als menselijke beschaving vooruitgang boeken. Bitcoin biedt een toekomst met meer voorspoed voor iedereen. 


Wekelijks schrijft Bitcoin deskundige Rick Hutting een weekendcolumn over het onderwerp. Je kunt je aanmelden voor zijn gratis dagelijkse online nieuwsbrief door hier te klikken . Daarnaast kun je hem ook volgen op Linkedin.

The post Weekendcolumn: Wat is de relatie tussen geld en tijdsvoorkeur? appeared first on BLOX | Nieuws.