FUD staat voor “Fear, Uncertainty and Doubt”. De term wordt vaak gebruikt om een marketing- of verkooptactiek aan te duiden die angst, onzekerheid en twijfel over een bepaald product of een bepaalde technologie probeert te verspreiden. Hierbij wordt echter geen concreet bewijs aangeleverd om deze beweringen te ondersteunen. Het doel is om concurrentievoordeel te behalen of om de gepercipieerde waarde of het belang van een product/technologie te verminderen.  

Bij desinformatie gaat het om het opzettelijk verspreiden van onjuiste informatie. Het doel hierbij is schade te berokkenen, meningen te beïnvloeden of een agenda te bevorderen. Bij misinformatie wordt er onopzettelijk onjuiste informatie gedeeld zonder kwade intenties. 

Aangezien Bitcoin één van de meest ontwrichtende technologieën is van onze tijd ontkom je niet aan FUD rondom dit onderwerp. Bovendien is Bitcoin een erg complex onderwerp waarin allerlei verschillende onderwerpen samenkomen. Bitcoin gaat over economie, monetaire geschiedenis, menselijke psychologie, filosofische politiek, technologie en informatica om er maar een aantal te noemen. Logischerwijs zal er dus onjuiste informatie verspreid worden, onbewust dan wel bewust. 

Vorige week was het dan ook weer eens raak. 

– Ons eigen financiële dagblad wist het volgende te publiceren:

“Bijna elke seconde wijzigt de koers, die mogelijk door computers gegenereerd wordt, zonder dat er een traceerbare transactie de oorzaak van de wijziging lijkt.” 

– Er werd een groot deel van de voorpagina van de New York Times gewijd aan Bitcoin. Dit stuk stond vol met misleidende en onjuiste informatie betreft Bitcoin mining. 

– En Warren Buffet liet ook weer eens van zich horen. Hij vergeleek Bitcoin dit keer met een casino waar die het eerder al “rattengif in het kwadraat” noemde. 

Zonder inhoudelijk op al deze onjuiste informatie in te gaan wil ik een aantal dingen duidelijk maken.

Ongeacht de intentie van degene die de onjuiste informatie verspreidt is het in al deze gevallen een hele kwalijke zaak. De lezers worden namelijk voor de gek gehouden. Warren Buffet wordt gezien als een buitengewoon succesvol investeerder dus veel mensen zullen zijn woorden heel serieus nemen. In het geval van de bladen wordt er zelfs voor deze informatie betaald. Je verwacht daarbij een zekere mate van gedegen onderzoek en dat er feitelijke waarheden worden verteld. 

Uiteindelijk is het noodzaak om je eigen onderzoek te doen. Bitcoiners geven vaak de 100 uur grens aan als basis fundering om het enigszins te begrijpen. Bitcoin is een nieuwe technologie en zonder het onderwerp minimaal 100 uur te bestuderen is het lastig om een weloverwogen mening te vormen. Het gevaar ligt hem in de mening van personen die Bitcoin nog niet begrepen hebben. Dan wordt er dus allerlei onjuiste informatie de wereld in geholpen. Dus als iemand weer eens iets roept over Bitcoin, vraag die persoon dan eens hoeveel uur hij/zij het onderwerp heeft bestudeerd. Het is niet voor niets dat zoveel economen volledig onwetend zijn.

Bitcoin is vaak het doelwit van FUD-campagnes omdat het de status quo van het traditionele financiële systeem uitdaagt. Het gedecentraliseerde karakter van Bitcoin, dat door geen enkele centrale autoriteit of regering wordt gecontroleerd, betekent een belangrijk verschil met het gecentraliseerde banksysteem dat al eeuwenlang bestaat.

De FUD en onjuiste informatie komt meestal dan ook van organisaties of personen die de status quo in stand willen houden. Ik zie het dan ook vooral als een vorm van angst. Angst voor de verandering die Bitcoin teweeg zal brengen. Voor een alternatief geldsysteem dat de macht heeft om de vrijheid te garanderen voor alle mensen op aarde. Waar iedereen op een vrije en veilige manier met elkaar kan handelen zonder tussenkomst van een derde partij. Waarbij geen enkel land, onderneming of derde partij de macht heeft om te bepalen wie er kan handelen of wie zijn vermogen kan opslaan op het Bitcoin netwerk. Angst voor een revolutie die gebaseerd is op openheid, transparantie en individuele soevereiniteit.

Het Bitcoin-protocol is gebaseerd op wiskunde en wiskunde liegt niet. Bitcoin is een eerlijker systeem voor iedereen!


Wekelijks schrijft Bitcoin-kenner Rick Hutting een weekendcolumn over het onderwerp. Je kunt hem daarnaast volgen via zijn gratis nieuwsbrief op substack.

The post Weekendcolumn: FUD, desinformatie en misinformatie appeared first on BLOX | Nieuws.