Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. Een klassiek argument tegen bitcoin.

Sinds kort ben ik bijna dagelijks actief op linkedin. Zo probeer ik mijn visie over Bitcoin te delen en daarnaast de discussie aan te gaan met mensen die er anders over denken. Dit is goed voor mijn eigen leerproces, om dingen uit te leggen moet je ze namelijk heel goed begrijpen.

Bovendien is het goed om open te blijven staan voor andere gedachte en je niet alleen met pro-bitcoiners te omringen. Hoewel, ik moet toegeven dat ik graag met deze mensen spreek.

Verder is het interessant om te horen wat de voornaamste kritiekpunten omtrent Bitcoin zijn. Echter, hoor je velen de klassieke media napraten. Binnen een paar zinnen merk je of iemand echt tijd heeft geïnvesteerd om bitcoin te begrijpen of vaak klakkeloos iets roept. Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde is een veelgehoord kritiekpunt. Laten we deze eens onder de loep nemen.

Intrinsieke waarde

Eerst moet de definitie bepaald worden. Want wat betekent intrinsieke waarde nou eigenlijk?

Waarde: Is iets dat een mens waardeert als zijnde gunstig voor hem/haar op een bepaalde manier.
Intrinsiek: verwijst naar waardevolle eigenschappen van iets op zichzelf, los van externe factoren. Het komt van het object zelf en niet van onze mening.
Intrinsieke waarde: Dit betekent dat iets waardevol is ongeacht wat de mens denkt. De waarde komt van het object, niet van onze beoordeling ervan.

Dus het is nogal een vreemde term: “Dit is waardevol voor een mens of de mens het nu waardeert of niet.”

Fundamentele analyse

Maar hetgeen waar de meeste mensen aan refereren is intrinsieke waarde in de financiële context. Hierbij wordt er geprobeerd een fundamentele analyse toe te passen op bijvoorbeeld aandelen van een bedrijf. Er wordt gekeken naar het dividend, vrije kasstroom of de winst per aandeel.

Kijk je op deze manier naar bitcoin dan concludeer je al snel dat bitcoin geen fundamentele waarde heeft. Bij Bitcoin is er geen eigen vermogen, geen dividend en geen toekomstige cashflow waar naar gekeken kan worden. Als een vorm van digitale valuta, heeft bitcoin geen inkomstenstromen waarvan de waarde direct kan worden afgeleid.

Maar bitcoin is ook geen bedrijf. Bitcoin is in de basis geld. Dus de functie of het nut van bitcoin is om te dienen als geld. En dat is prima. Geld hoeft niets anders te zijn dan geld. 

“Je kunt niet in bitcoin wonen, zoals bij vastgoed, waar de woonfunctie concurreert met de beleggingsfunctie, met onbetaalbare wijken als gevolg. Je kunt er geen sierraden of computerchips mee maken, zoals bij goud, waar industriële toepassing concurreert met de toepassing als waardeopslag.”
– Peter slagter

Natuurlijk zijn er in het verleden grondstoffen als geld gebruikt. Deze hadden ook nog ander nut dan alleen de functie van geld. Maar dit is geen vereiste om geld te zijn. In het verleden zijn er bijvoorbeeld ook glazen kralen of rai stenen als geld gebruikt. Deze hadden ook geen andere nutsfunctie.

Daarnaast is waarde altijd subjectief en gebaseerd op de behoefte van het individu op dat moment. Als je midden in de woestijn loopt dan is een flesje water waardevoller dan een klomp goud.

Waardebepaling

De waarde van Bitcoin wordt voornamelijk bepaald door vraag en aanbod op de markt. Bitcoin heeft bepaalde eigenschappen om goed geld te zijn en dat maakt het waardevol. Die eigenschappen liggen vast in de regels van het protocol.

“Hoewel het geen industrieel gebruik heeft, is bitcoin schaars, duurzaam, draagbaar, verdeelbaar, bewaarbaar, fungibel, verhandelbaar en erkend over de grenzen heen, en heeft daarom de eigenschappen van geld. Maar net als al het ‘potentiële’ geld heeft het een aanhoudende vraag nodig om waarde te hebben.” – Lyn Alden

De vraag bepaalt alles en dat is altijd zo geweest. De prijs van Bitcoin weerspiegelt de vraag naar hard geld waarvan niemand het aanbod kan verhogen. We zitten middenin de transitie naar wereldwijd geld.

De prijs van Bitcoin weerspiegelt de vraag en de adoptie – niets meer en niets minder. 


Wekelijks schrijft Bitcoin deskundige Rick Hutting een weekendcolumn over het onderwerp. Je kunt je aanmelden voor zijn gratis dagelijkse online nieuwsbrief door hier te klikken . Daarnaast kun je hem ook volgen op Linkedin.

The post Weekendcolumn: Bitcoin heeft geen intrinsieke waarde. appeared first on BLOX | Nieuws.