De developers zijn er uit: 17 januari wordt de volgende belangrijke test op Ethereum uitgevoerd. Gisteren is besloten dat over 3 weken Dencun uitgerold wordt op een testomgeving.

De bedoeling was eigenlijk om eind 2023 te testen met Dencun, maar door allemaal technische complicaties was dat niet mogelijk.

Tim Beiko, hoofd protocolondersteuning bij de Ethereum Foundation, zegt op dat de datum van de Dencun-upgrade niet in steen gebeiteld is en kan veranderen als zich grote problemen voordoen. Het team streeft ernaar om in de week van 8 januari 2024 een blogpost uit te brengen waarin de upgrade wordt beschreven.

Tijdlijn voor de testfase van de Dencun-upgrade

Gisgeren kwamen Ethereum-developers samen om een concepttijdlijn op te stellen voor de testfase van de Dencun-upgrade. Na het Goerli-testnet op 17 januari 2024 zijn ontwikkelaars van plan tests uit te voeren op andere netwerken: Sepolia op 31 januari 2024 en Holesky op 7 februari 2024. Dit zijn de drie grote testomgevingen van Ethereum.

Als alles soepel verloopt, streven de ontwikkelaars ernaar om de wijzigingen tegen eind februari 2024 op het echte netwerk van Ethereum te implementeren.

Wat is Dencun?

De Dencun-upgrade is de eerste grote upgrade van Ethereum sinds de Shapella-upgrade eerder dit jaar. De Shapella-upgrade maakte het mogelijk om staked ether uit de blockchain op te nemen.

Een belangrijk aspect van de Dencun-upgrade is de implementatie van proto-danksharding. Dit nieuwe proces is ontworpen om de capaciteit van Ethereum voor gegevensopslag te vergroten.

Door de mogelijkheden en efficiëntie voor gegevensverwerking te verbeteren, wil de upgrade de prestaties van rollups verbeteren en daarmee de algehele doorvoer en betaalbaarheid van het Ethereum-netwerk.

Van de eerste, naar de tweede en derde laag

Naast de Dencun-upgrade werd tijdens de bijeenkomst ook de samenwerking tussen Avail en StarkWare besproken. Deze samenwerking heeft tot doel de beschikbaarheid van gegevens voor appchains binnen het Starknet Layer 2-netwerk te vergroten. Met behulp van Madara, een aanpasbare sequencer, probeert dit initiatief app-ketens te ontwikkelen die zullen functioneren als Layer 3-oplossingen binnen het Starknet-ecosysteem.

De rol van Ethereum

De ontwikkelaars gingen ook in op de rol van Ethereum in de bredere context van gedecentraliseerde financiering (DeFi) en blockchain-technologie. Ze herhaalden hun toewijding om de positie van Ethereum als leider te behouden, waarbij ze de noodzaak benadrukten van voortdurende innovatie en aanpassing om aan de veranderende eisen van de markt te voldoen.

De bijeenkomst bood ontwikkelaars ook een platform om de uitdagingen en kansen te bespreken die voor Ethereum in het verschiet liggen. Van het aanpakken van netwerkcongestieproblemen tot het verbeteren van de gebruikerservaring, de ontwikkelaars hebben een reeks onderwerpen onderzocht die cruciaal zijn voor de routekaart van Ethereum en de behoeften van zijn gebruikers.

The post Waarom woensdag 17 januari belangrijk wordt voor Ethereum appeared first on BLOX | Nieuws.