Yanis Varoufakis, de voormalige Premier van Griekenland, zegt dat grote banken als JPMorgan zich terecht zorgen maken om een Amerikaanse Central Bank Digital Currency (CBDC). Volgens Varoufakis is de introductie van een CBDC in de Verenigde Staten namelijk een directe bedreiging voor het bedrijfsmodel van de grote banken.

Als de CBDC er komt, is het voor Amerikaanse staatsburgers in theorie namelijk mogelijk om direct bij de centrale bank een bankrekening aan te houden.

Keuze voor veiligheid

De afgelopen maanden heeft de voorzichtige bankencrisis die in de Verenigde Staten uitbrak en ook naar het Europees continent druppelde laten zien dat kapitaal niet altijd veilig is bij commerciële banken. Als mensen de mogelijkheid krijgen om kapitaal direct bij de centrale bank aan te houden, dan zullen ze hier waarschijnlijk massaal toe overgaan.

Wat dat betreft is het nog maar de vraag of commerciële banken als JPMorgan en andere grootheden nog bestaansrecht hebben als er een CBDC komt. Als iedereen daarna zijn geld wegtrekt bij deze banken, dan valt er weinig meer te bankieren voor deze entiteiten.

We moeten in die zin ook nog maar afwachten of de Federal Reserve daadwerkelijk met een digitale valuta komt die Amerikaanse staatsburgers direct bij hen aan kunnen houden. Dat zou immers een bedreiging voor het huidige financiële systeem zijn.

Gezien de problemen die het wegtrekken van enkele miljarden sinds de start van 2023 opleverde, lijkt het onwaarschijnlijk dat de Federal Reserve hier op korte termijn aan wil beginnen. Als ze hier al voor kiezen, dan zal de digitale valuta waarschijnlijk stapsgewijs geïntroduceerd worden.

Vergelijking met sigaretten

Varoufakis vergelijkt het hele circus met de angst voor een rookverbod. Volgens Varoufakis waren tabaksbedrijven ook verbolgen over het feit dat mensen niet meer “de vrijheid hadden” om voor een ernstige longziekte te kiezen.

“Ditmaal is er onrust bij de bankiers, die in paniek zijn over de vooruitzichten van Federal Reserve accounts. Jamie Dimon en andere meesters binnen het Too-Big-To-Fail universum hebben alle recht om bang te zijn, omdat een Fed CBDC hun imperium bedreigt”, aldus de voormalige Premier van Griekenland.

Verder is Varoufakis van mening dat een CBDC helemaal niet zo dystopisch hoeft te zijn als sommige mensen denken. Hij gelooft zelfs dat een CBDC systeem voor veel meer privacy kan zorgen en weerbaarheid tegen tirannie kan zorgen dan het huidige private systeem.

Uiteindelijk hangt dat natuurlijk allemaal af van de samenstelling en infrastructuur van het systeem. Wat dat betreft zou het een goede zaak zijn om dat zo democratisch mogelijk af te stemmen met de bevolking.

The post Voormalige Premier Griekenland: ‘Grote banken zijn terecht bang voor CBDC’ appeared first on BLOX | Nieuws.