De Verenigde Naties gelooft dat crypto de potentie heeft om de monetaire soevereiniteit van ontwikkelingslanden te ondermijnen. Daarom adviseert de organisatie strenge regels om het gebruik ervan in te perken. In een document met de titel “All that glitters is not gold”, schrijft de VN dat de nadelen van crypto zwaarder wegen dan de potentiële voordelen. Dit geldt voor zowel individuen als financiële instellingen.

Verplichte registratie van alle crypto-wallets

De Verenigde Naties geeft in het document aan zich met name zorgen te maken over de sociale risico’s en kosten die aan crypto verbonden zijn. Penelope Hawkings, een vertegenwoordiger van de Verenigde Naties, geeft tegenover Decrypt aan dat dit advies opgaat voor alle financiële producten met een hoge risicofactor.

Volgens de Verenigde Naties heeft crypto de potentie om de financiële stabiliteit van ontwikkelingslanden te ondermijnen. Verder ziet de organisatie gevaren op het gebied van criminaliteit en beperkt crypto de mogelijkheden voor overheden om kapitaalstromen te controleren. In het kort adviseert de Verenigde Naties om het gebruik van crypto minder aantrekkelijk te maken.

Dit kan door bijvoorbeeld extra belastingen te heffen op transacties en de registratie van wallets te verplichten. Daarnaast zou het volgens de Verenigde Naties een goede zaak zijn om financiële instellingen te verbieden om zelf crypto aan te houden. En hen er daarbij ook van te weerhouden om crypto-dienstverlening aan hun klanten aan te bieden.

Verbod op bitcoin-advertenties

Daarmee is het voor de Verenigde Naties nog niet klaar. Het machtige orgaan adviseert ontwikkelingslanden ook om advertenties voor cryptobedrijven te verbieden. Zowel in het openbaar als op social media. Volgens de Verenigde Naties is dat een “noodzaak in het kader van consumentenbescherming in landen waar de financiële geletterdheid laag is”. Het ongecontroleerd toestaan van advertenties kan volgens analyses leiden tot “significante verliezen”.

Rohan Grey van de Willamette University College of Law, heeft als consultant zijn bijdrage geleverd aan het advies van de VN. Volgens Grey is het gebrek aan wetgeving een belangrijke reden voor de pijn die consumenten in sommige gevallen moesten ervaren. “Het ecosysteem is nog niet rijp en volwassen. De industrie op dit moment volledig hun eigen gang laten gaan is te vergelijken met het op de markt brengen van een nieuw medicijn dat nog nergens op getest is”, aldus Grey tegenover Decrypt.

“Ontwikkel je eigen betaalsystemen”

Het laatste advies van de VN aan ontwikkelingslanden is om hun eigen betaalsystemen te ontwikkelen. Die moeten dan als een publiek goed fungeren, net als de fysieke infrastructuur die overheden bouwen. Daarnaast adviseert het ontwikkelingslanden om de mogelijkheden omtrent een Central Bank Digital Currency (CBDC) te onderzoeken.

CBDCs zijn een digitale vorm van fiatgeld die door centrale banken en overheden wordt uitgegeven. Een soort digitale tegenhanger van bitcoin. Waar digitaal centralebankgeld zorgt voor een financieel systeem waarin overheden de ultieme controle hebben, is bitcoin praktisch het tegenovergestelde. Bitcoin is immers een digitale munt waar niemand en tegelijkertijd iedereen de ultieme controle over heeft.

Grey ziet de komst van digitaal centralebankgeld wel zitten. “Je hoeft bij een CBDC niet bang te zijn dat de munt ineens zijn waarde verliest, zoals dat bij stablecoins wel het geval is. Eén dollar van de overheid kan altijd worden ingewisseld voor één dollar bij de overheid”, aldus Grey. In hoeverre dat iets bijdraagt aan het behouden van koopkracht is niet duidelijk.

The post Verenigde Naties: “ontwikkelingslanden moeten bitcoin-advertenties verbieden en wallets reguleren” appeared first on BTC Direct | Nieuws.