De Uitvoeringswet verordening cryptoactiva (MiCA) ligt ter consultatie. Lees in dit artikel meer over enkele interessante passages uit de Memorie van Toelichting (MvT).