Een week geleden lieten Marc van der Chijs, Willem Middelkoop, Alfonso Peccatiello en Marc Friedrich op Bitcoin Amsterdam hun licht schijnen op Bitcoin en de euro. Is het huidige financiële systeem met torenhoge schulden wel houdbaar? Zijn we op weg naar nog hogere inflatie? Gaat de euro falen? Is Bitcoin misschien de oplossing? We blikken terug op wat de heren hierover te zeggen hadden.