Gisteren heeft de Amerikaanse financiële waakhond SEC een motie ingediend bij de rechtbank om jaarrekeningen en contracten van Ripple in te mogen zien. Ripple weigert.

Welke documenten wil SEC van Ripple?

Wat zijn dit precies voor documenten? Ten eerste eist de SEC de financiële overzichten van Ripple voor de jaren 2022 en 2023. De reden hiervan is dat de SEC wil bepalen welke handhavingsmiddelen zij kunnen gebruiken in het licht van de financiële toestand van Ripple.

Ten tweede is de SEC op zoek naar documentatie van de post-klachtencontracten van Ripple met betrekking tot ‘institutionele verkoop’.

Het idee hierachter is dat de SEC, in hun woorden, de rechter wil helpen bepalen of de effectenwetgeving is overtreden en zo ja, wat een gepaste straf zou zijn. Wat aardig van de SEC dat ze de rechter willen helpen.

De SEC schrijft:

‘De huidige financiële toestand van Ripple en het werkelijke totale bedrag dat het heeft ontvangen van zijn inbreukmakende institutionele verkopen zijn van fundamenteel belang voor het op maat maken van een boete om toekomstige overtredingen af te schrikken.’

Ripple wil documenten niet delen

Ripple verzet zich tegen het delen van deze documenten, met het argument dat het verzoek van de SEC de toegestane reikwijdte van deze fase van de rechtszaak overschrijdt. Zij beweren dat het verzoek om financiële documenten en contracten na de klacht niet alleen omslachtig is, maar ook irrelevant voor de herstelfase van de zaak.

De SEC bestrijdt dit standpunt en stelt dat de lopende zakelijke activiteiten van Ripple, met name de institutionele verkoop van XRP, centraal staan in de vraag of Ripple moet worden uitgesloten van toekomstige schendingen van de effectenwetgeving.

‘Deze informatie is hier bijzonder centraal in het onderzoek naar voorlopige voorzieningen, omdat Ripple lijkt te beweren dat dit niet mag worden opgelegd op grond van het feit dat zijn toekomstige verkopen van XRP zijn of zullen worden vrijgesteld van registratie of het bereik van de federale effectenwetten.’

Waar gaat deze rechtszaak ook alweer over?

De SEC is van mening dat Ripple illegaal XRP heeft verkocht. Ze vinden dat XRP een effect (security) is en dat de verkoop van XRP daarom moet vallen onder de effectenwetgeving. In dat geval zijn er een boel regels overtreden en zou Ripple op z’n minst een flinke boete moeten betalen.

Ripple verzet zich tegen deze beweringen.

Op 13 juli 2023 kwam de rechter met een kort vonnis in de rechtszaak: de openbare beursverkopen van XRP zijn geen niet-geregistreerde effectenaanbiedingen.

Bovendien heeft de SEC de aantijgingen tegen Ripple’s CEO Brad Garlinghouse en uitvoerend voorzitter ingetrokken, die eerder beschuldigd waren van hulp bij schendingen van de effectenwetgeving met betrekking tot XRP-verkopen.

Het proces tussen de SEC en Ripple gaat verder op 23 april 2024.

The post Rechtszaak Ripple nog lang niet voorbij, SEC wil jaarrekeningen zien appeared first on BLOX | Nieuws.