Wil je met je zakelijke rekening Bitcoin kopen? Lange tijd waren Nederlandse banken daar niet al te happig op. Waarschijnlijk nog steeds niet. Het gerechtshof in Arnhem oordeelde dat de Rabobank een zakelijke klant onterecht heeft gedwongen om zijn Bitcoins te verkopen. De bank lijkt nu op te moeten draaien voor de schade.

2,5 miljoen euro aan Bitcoin misgelopen

Het gaat om IT-bedrijf Decos, in juli 2019 hadden zij volgens de gerechtelijke uitspraak 95 Bitcoin in bezit. Dat was toen ongeveer 1 miljoen euro waard, maar tegen de huidige koers is dat gestegen naar 2,5 miljoen euro.

Decos begon in 2013 met het minen en handelen van Bitcoins. In de zomer van 2019 ontving Decos een bericht van Rabobank waarin werd gesteld dat hun activiteiten in strijd waren met het beleid van de bank. De bank eiste dat Decos binnen drie maanden zou stoppen met zijn bitcoinactiviteiten en zijn portefeuille zou verkopen, anders zou de bankrelatie worden beëindigd.

Decos ging in hoger beroep

Sinds 2019 hanteert Rabobank een beleid waarbij zakelijke klanten hun rekeningen niet kunnen gebruiken voor het kopen of verkopen van Bitcoin en andere crypto’s. De reden hierachter is dat de bank van mening is dat er onvoldoende toezicht is op het gebruik van deze munten, wat mogelijk kan leiden tot misbruik voor illegale doeleinden, en dat klanten een verhoogd risico lopen om slachtoffer te worden van beleggingsfraude.

Decos voldeed aan de eisen van de bank en verkocht de Bitcoins, maar was het niet eens met het beleid van Rabobank en stelde dat de bank zijn zorgplicht had geschonden. In hoger beroep heeft de rechter nu het oordeel in het voordeel van het IT-bedrijf uitgesproken.

Rabobank voldeed niet aan informatieplicht

De rechters benadrukten dat Rabobank het recht heeft om een streng cryptobeleid te voeren, maar het is essentieel dat klanten hier goed over worden geïnformeerd.

Echter, toen Decos contact opnam met de bank om te vragen hoe ze aan het cryptobeleid konden voldoen, kreeg het te horen dat het beleid ‘uitsluitend voor intern gebruik’ was en niet met klanten werd gedeeld.

Hiermee heeft Rabobank volgens het hof onvoldoende rekening gehouden met de belangen van zijn klant. Daarnaast werd de verkooptermijn van drie maanden als onredelijk kort beschouwd.

The post Rabobank moet schadevergoeding betalen nadat klant gedwongen werd om Bitcoins te verkopen appeared first on BLOX | Nieuws.