Bitcoinveteraan Pieter Wuille is gestopt als maintainer van het Bitcoin Core project. Kort erna werd bekend dat Gloria Zhao het stokje van hem overneemt.