Het onderzoek toont aan dat mining kan bijdragen aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet, en de uitstoot van het affakkelen van vrijkomende gassen kan verminderen, maar dat er meer transparantie en bewijs nodig is om deze milieuvoordelen echt te bewijzen.