De Bank voor Internationale Betalingen (BIB) heeft in een recent gepubliceerd artikel aangegeven dat kwetsbaarheden op de cryptomarkt aanzienlijke risico’s met zich mee kunnen brengen voor de financiële stabiliteit van opkomende economieën.

Zou dit een reactie zijn op het succes van Javier Milei in de presidentiële voorverkiezingen van Argentinië?

Opkomende landen kunnen risico’s niet goed inschatten

Het artikel is gisteren gepubliceerd. Er worden ernstige zorgen geuit over de mogelijkheden van opkomende markteconomieën om adequaat toezicht te houden op crypto-activa en om de financiële stabiliteitsrisico’s die hiermee samenhangen, correct in te schatten.

Een opvallend punt dat in het rapport wordt aangestipt, is de wijze waarop de prijsvolatiliteit van crypto kan doorsijpelen naar de rest van de economie. Dit wordt vooral in verband gebracht met directe investeringen in crypto door zowel financiële instellingen als huishoudens.

De theorie is heel simpel: de koers kan dalen en dat heeft impact op de economie. Jep, die mensen krijgen goed betaald voor dit soort onzinnigheden.

Toezichthouders moeten grotere rol spelen

Het rapport benadrukt dat er specifieke risicofactoren kunnen ontstaan vanwege de diverse regelgevingsomstandigheden binnen opkomende economieën. Hierdoor kan het gevaarlijk zijn om zonder adequaat toezicht en regulering de crypto-markt te betreden.

Als reactie op deze uitdagingen spoort de BIB lokale toezichthouders aan om zorgvuldig te overwegen om selectieve verboden, beperkingen en reguleringen op te leggen aan specifieke crypto. Het advies stelt tevens voor dat er duidelijke en alomvattende regelgevende kaders moeten worden opgesteld die onderscheid maken tussen regelgeving op basis van activiteiten en die op basis van entiteiten.

Bitcoin als veilige haven tegen eigen valuta

Het rapport wijst er verder op dat in opkomende markten steeds meer deelnemers Bitcoin beschouwen als een ‘veilige haven’ tegen de volatiliteit van nationale valuta. Dit doet zich met name voor in landen zoals Argentinië, waar op 13 augustus de bitcoin-vriendelijke presidentskandidaat Javier Milei zegevierde in een presidentiële voorverkiezing.

De waarschuwing van de Bank voor Internationale Betalingen is niet nieuw. Elke keer als een land een pro-Bitcoin beslissing neemt, dan komen er waarschuwingen van de BIB en van het IMF.

The post Kunnen opkomende economieën risico’s van Bitcoin en crypto wel inschatten? appeared first on BLOX | Nieuws.