Eerdere niet-openbaar gemaakte e-mails tussen Bitcoin-maker Satoshi Nakamoto en Adam Beck zijn voor het eerst publiek gemaakt voor het lopende proces tussen de Crypto Open Patent Alliance (COPA) en Craig Wright. Wright, die controversieel heeft beweerd Nakamoto te zijn, wordt geconfronteerd met juridische uitdagingen over zijn poging om het Bitcoin whitepaper en gerelateerd materiaal te beschermen.

Belangrijke onthullingen

De e-mails dateren uit augustus 2008, maanden voor de officiële lancering van Bitcoin, en laten een gesprek zien tussen Back en Nakamoto over de technische fundamenten van wat de eerste en meest significante digitale valuta zou worden. Uit Nakamoto’s bericht halen we een vroege conceptualisering van Bitcoin waarbij Back’s Hashcash-paper, een belangrijke bouwsteen voor Bitcoin’s proof-of-work mechanisme vormt.

Kritische uitwisseling

Verdere e-mails tonen een uitwisseling van technische concepten tussen de twee, waarbij Back Satoshi Nakamoto aanraadt om de eerdere voorstellen van B-money te onderzoeken. Schijnbaar een belangrijke tip, gezien Nakamoto toegaf dat hij daar niet van op de hoogte was. Juist dit stuk erkenning van Nakamoto speelt een cruciale rol, aangezien Craig Wright beweert inspiratie te hebben opgedaan uit B-money bij de creatie van Bitcoin. Deze e-mails suggereren echter dat Nakamoto alleen op de hoogte was van B-money via Back, wat twijfels werpt op de echtheid Wright’s verhaal.

Juridische strijd voor Bitcoin’s toekomst

COPA ziet dit proces als een cruciale strijd voor de toekomst van Bitcoin, waarbij wordt betoogd dat Wright’s claims naast innovatie, ook de toekomst van bitcoin developers bedreigen. De juridische strijd van de alliantie tegen Wright heeft als doel de basisdocumenten van BTC in het publieke domein te houden, waardoor de digitale valuta een open en collaboratief project blijft.

The post Komen we met deze e-mails een stap dichterbij de identiteit van Satoshi Nakamoto? appeared first on BLOX | Nieuws.