Een openbaar financieel rapport onthulde afgelopen vrijdag dat voormalig adviseur en communicatiedirecteur van president Joe Biden, Ben LaBolt, voormalige klanten had uit de cryptosector. Hier maakten onder meer Uniswap en Andressen Horowitz deel van uit. Bloomberg Law meldt dat de president LaBolt heeft verboden om zaken te behandelen die verband houden met crypto- of technologiebedrijven.

Uitsluiting deelname juridische zaken

Hoewel LaBolt wel advies mag geven over crypto-regulering, wordt hij uitgesloten op diverse vlakken. Bijvoorbeeld van deelname aan juridische zaken, onderzoeken of contracten waarbij cryptocurrency of technologiebedrijven betrokken zijn die hij eerder heeft vertegenwoordigd.

LaBolt bezit tussen 50.000 en 100.000 dollar aan Bitcoin en zal adviseren over de aanpak van de president bij het reguleren van cryptocurrency en sociale media-bedrijven. De beperkingen van LaBolt vallen in lijn met de ethische regels die worden gevolgd door andere senior medewerkers van het Witte Huis. Het uitvoerend bevel over digitale activa van president Biden werd ondertekend op 9 maart. Het betrekt zestien hoge ambtenaren en begint met het opstellen van een uitgebreide reeks rapporten die moeten worden ingediend met tussenpozen van negentig dagen tot meer dan een jaar na de publicatie van het uitvoeringsbevel.

Crypto Senator Cynthia Loomis uit Wyoming toonde zich positief over het uitvoeringsbesluit en zei dat het geweldig was om te zien dat de regering Biden steeds meer belangstelling krijgt voor digitale activa. Ari Redborn, hoofd juridische en overheidszaken voor het op blockchain gebaseerde inlichtingenbedrijf TRM Labs, was echter minder optimistisch over de toon van het besluit.

Het is belangrijk voor overheidsinstanties om ervoor te zorgen dat er geen belangenconflicten zijn bij de behandeling van zaken. Dit zodat beslissingen onpartijdig en transparant blijven. Het verbod van LaBolt om zaken te behandelen die verband houden met crypto- of technologiebedrijven waarmee hij eerder heeft samengewerkt, zou voor vertrouwen zorgen in de integriteit van de regelgevende instanties.

The post Juridische zaken in crypto verboden voor Biden’s communicatiedirecteur appeared first on BLOX | Nieuws.