Het Europees Parlement stemde drie weken geleden in met MiCA. Er is al veel aandacht aan besteed, maar niet aan de considerans. We vertellen je graag meer.