In een recente ontwikkeling heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof besloten een zaak te behandelen die invloed kan hebben op de cryptomarkt. Het gaat om een geschil tussen de cryptobeurs Coinbase en een aantal van haar gebruikers over de vraag of een conflict rondom een Dogecoin-loterij via arbitrage beslecht kan worden of dat het voor een Californische rechtbank moet komen.

Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting waarbij de partijen overeenkomen hun geschil voor te leggen aan een of meer arbiters. De beslissing (de arbitrale uitspraak) moeten zij dan als bindend accepteren. Het is een procedure die buiten de rechtbanken om gaat en vaak als sneller, goedkoper en meer gespecialiseerd wordt beschouwd dan een gerechtelijke procedure.

Coinbase en oneenigheid

Deze beslissing van het Hooggerechtshof, aangekondigd op vrijdag, volgt op een eerdere uitspraak. In december 2022 werd het verzoek van Coinbase afgewezen om het geschil via arbitrage op te lossen. Arbitrage wordt vaak door bedrijven geprefereerd omdat het kostenbesparend kan werken en sneller tot een oplossing kan leiden.

De kern van het geschil betreft twee verschillende overeenkomsten: een gebruikersovereenkomst die arbitrage voorschrijft en ‘officiële regels’ van de loterij die aangeven dat enkel een Californische rechtbank bevoegd is om geschillen te beslechten.

Dogecoin-loterij

David Suski, een gebruiker van Coinbase, nam deel aan de Dogecoin-loterij in juni 2021 en ging akkoord met een gebruikersovereenkomst die een arbitrageclausule bevatte. Later ging hij echter ook akkoord met een aparte set ‘officiële regels’ voor de loterij, waarin stond dat enkel Californische rechtbanken “exclusieve bevoegdheid” hadden over geschillen betreffende de loterij. Coinbase betoogde dat de gebruikersovereenkomst voorrang zou moeten hebben op de officiële regels, maar de rechter in Californië was het daar niet mee eens.

Het is opmerkelijk dat een bedrijf twee keer achter elkaar een zaak voor het Hooggerechtshof krijgt. Jessica Lynn Ellsworth, externe raadsman voor Coinbase bij het advocatenkantoor Hogan Lovells US, LLP, merkte op dat het Hooggerechtshof niet vaak zaken aanneemt die commerciële bedrijfsbelangen betreffen.

De verwachting is dat de zaak in het voorjaar van 2024 voor het Hooggerechtshof zal worden bepleit.


The post Hooggerechtshof VS neemt Coinbase-zaak in behandeling appeared first on Bitcoinmagazine.nl.