De crypto markt heeft recentelijk veel schommelingen meegemaakt, mede door belangrijke gebeurtenissen en economische ontwikkelingen. Gister werd het ‘bitcoin halving‘ evenement positief ontvangen door beleggers, wat duidelijk te zien was aan de stijging van de prijzen van crypto munten zoals bitcoin, ethereum en solana na het evenement. Dit heeft gezorgd voor optimisme over de mogelijke impact van de halving op de toekomstige crypto prijzen.

Hoe economische zorgen de crypto markt beïnvloeden

Dit optimisme wordt echter getemperd door bredere economische zorgen. Beleggers hebben te maken met een hogere inflatie en uitgestelde verwachtingen van renteverlagingen door de Federal Reserve.

Tegelijkertijd staat de Federal Reserve voor een dilemma. Aan de ene kant zet de toenemende inflatie de Fed onder druk om de rentetarieven te handhaven of te verhogen, terwijl er aan de andere kant mogelijkheid is voor renteverlagingen om de economische groei te ondersteunen.

Recente uitspraken van functionarissen van de Federal Reserve, zoals die van John Williams, president van de Federal Reserve van New York, benadrukken de kracht van de Amerikaanse economie en suggereren een vertraging in renteverlagingen door het gebrek aan urgentie voor beleidsaanpassingen.

Cruciale economische data deze week verwacht

Deze week is bijzonder belangrijk voor de crypto markt, aangezien er een reeks economische gegevens wordt verwacht die invloed kunnen hebben op de beslissingen van de Federal Reserve. De publicatie van de gegevens over het Bruto Binnenlands Product (BBP) van de VS en de inflatiecijfers van de Personal Consumption Expenditure (PCE), die respectievelijk op donderdag en vrijdag gepland staan, zijn van groot belang.

Deze indicatoren zullen inzichten bieden in de gezondheid van de Amerikaanse economie en de inflatietrajecten, en kunnen de houding van de Fed versterken als ze economische veerkracht en aanhoudende inflatiedruk tonen.

Bovendien zal de PCE-inflatiegegevens, een belangrijke maatstaf om inflatoire druk te meten, nauwlettend worden gevolgd. Recente gegevens hebben aanhoudend hoge inflatieniveaus aangetoond, en een verdere stijging van de PCE-cijfers zou de Fed verder kunnen ontmoedigen om op korte termijn renteverlagingen door te voeren.


The post Hoe gaan de economische data van de Fed volgende week crypto beïnvloeden? appeared first on Bitcoinmagazine.nl.