Financiële inclusie is een van de belangrijkste doelen om armoede te verminderen. Bitcoin kan een rol spelen met het gedecentraliseerde en non-discrimineerde karakter.