Hedgefonds manager met vermogen van $5 miljard koopt Bitcoin als ‘hedge’ tegen inflatie