Onlangs hebben FTX en Alameda weer de aandacht van de crypto community getrokken: PeckShieldAlert meldde namelijk dat adressen die zijn geassocieerd met de failliete exchange en Alameda voor ongeveer $12 miljoen aan crypto transacties hebben uitgevoerd. Deze flinke beweging omvatte 5 vBTC, ter waarde van ongeveer $7 miljoen, die naar Wintermute zijn gestuurd, en 10 miljoen WXRP ter waarde van $5.2 miljoen welke naar Binance zijn verstuurd. De vraag is nu: waarom?

Wrapped XRP en FTX onder de loep

Wrapped XRP (WXRP) is een tokenized versie van XRP die op andere blockchains bestaat, waardoor XRP-houders hun activa in gedecentraliseerde toepassingen kunnen gebruiken. Ondertussen zijn FTX en Alameda, beiden betrokken bij faillissementsprocedures, onderwerp van onderzoek geweest vanwege hun cryptocurrency-posities en -transacties. Mogelijk worden deze transacties uitgevoerd als gevolg van hun belofte om oude klanten terug te betalen.

Onbekende resterende XRP-holdings van FTX

De exacte resterende XRP-posities van FTX blijven onbekend. Rapporten van september gaven aan dat de failliete beurs meer dan 225 miljoen XRP in haar accounts had. Als de meest recente overdrachtsgegevens juist zijn, vertegenwoordigt het naar Binance gestuurde bedrag niet meer dan 4,44% van het totale XRP-bezit van FTX en Alameda.

Uitzicht op de XRP-prijs

Deze transactie valt samen met een opmerkelijke daling in de marktwaarde van XRP. Sinds het begin van de dag is de prijs van XRP meer dan 3,4% gedaald en is onder het belangrijke psychologische niveau van $0,50 per XRP gezakt. Deze daling roept vragen op over mogelijke correlaties tussen de overdracht van FTX en recente prijsbewegingen.

The post FTX en Alameda weer in opspraak: Dumpen zij echt miljoenen XRP tokens? appeared first on BLOX | Nieuws.