Een grote verandering staat op het punt om Ethereum te treffen met de Dencun-update, die naar verwachting de transactiekosten drastisch zal verlagen. Ontdek hoe deze update de Ethereum-ervaring kan verbeteren.

Dencun’s belangrijke rol in ethereum

De aankomende Ethereum-update, genaamd Dencun, brengt een baanbrekende verandering met zich mee in de vorm van proto-danksharding. Dit nieuwe kenmerk zal een nieuw soort transactie op Ethereum introduceren dat gegevens “blobs” accepteert.

Momenteel wordt voor het opslaan van gegevens gebruik gemaakt van zogenaamde “calldata”, die echter meer ruimte in beslag neemt en daardoor hogere transactiekosten met zich meebrengt. Blobs daarentegen laten toe dat gegevens op aanzienlijk gecomprimeerde wijze worden opgeslagen, waardoor er minder ruimte nodig is en lagere kosten ontstaan.

Verwachte kostenverlaging

Met de introductie van proto-danksharding zal Dencun naar verwachting de kosten voor transacties op rollups aanzienlijk verlagen. De bekendste rollups op Ethereum zijn Arbitrum en Optimism, en zij zullen het meest profiteren van de kostenverlaging die proto-danksharding met zich meebrengt.

In het kort, transacties op Arbitrum, Optimism en andere Ethereum-rollups kunnen lichter en dus goedkoper worden, aangezien de kosten afhangen van de hoeveelheid bytes die individuele transacties in beslag nemen. Volgens ontwikkelaar Nebojsa Urosevic zou het gebruik van blobs in plaats van calldata kunnen leiden tot kostenverlagingen van ongeveer 80% tot zelfs 90%. Het is echter belangrijk op te merken dat dit alleen van toepassing is op transacties op rollups en niet op Ethereum’s layer-1.

Kosten op Ethereum vóór de Dencun-update

Recentelijk schommelen de gemiddelde kosten voor een enkele transactie op Ethereum’s layer-1 tussen ongeveer $2 en meer dan $9. Als we in plaats daarvan de mediaan als referentie nemen, wat in dit geval representatiever is voor basis transacties, varieert het tussen $1 en $4.

Op Arbitrum liggen de kosten ongeveer honderd keer lager, terwijl het op Optimism zelfs tienduizend keer lager zou zijn. Deze kosten variëren echter in de tijd en kunnen ook hoger zijn.

Dencun zou transacties op Arbitrum en Optimism in staat moeten stellen om altijd een zeer lage kostprijs te behouden, zelfs bij piekvraag. Deze kosten zijn namelijk voornamelijk afhankelijk van het niveau van netwerkcongestie.

De toekomst van Ethereum

De Dencun-update is slechts een eerste stap in het verbeteren van de Ethereum-ervaring. Toekomstige ontwikkelingen, zoals danksharding, zullen nodig zijn om de groeiende vraag naar Ethereum aan te kunnen.

Rollups, zoals Arbitrum en Optimism, zijn de voorkeursoplossing om Ethereum schaalbaarder te maken. Deze layer-2-oplossingen voor Ethereum beheren transacties op hun eigen manier, zonder dat deze op de oorspronkelijke blockchain, layer-1, hoeven te worden vastgelegd. Dit maakt transacties sneller en goedkoper.

Hoewel Ethereum nu al indrukwekkend is, belooft Dencun een spannende toekomst waarin Ethereum nog efficiënter en betaalbaarder zal zijn.

The post Ethereum klaar voor lagere transactiekosten na Dencun update appeared first on BLOX | Nieuws.