Een lange tijd werd de Amerikaanse staat Texas gezien als hét beloofde miningland: een staat met Bitcoinvriendelijke reguleringen en een lage energieprijs als gevolg van energieoverschotten uit duurzame energiebronnen. Bitcoinmining zou volgens de Texaanse senator Ted Cruz het stroomnet zelfs robuuster maken en een oplossing bieden voor het ‘flaring’ probleem. Echter blijkt nu dat de infrastructuur van het stroomnet de grote vraag van de miners nauwelijks aankan. Om die reden heeft de netbeheerder aan de rem getrokken.