De Nederlandse Centrale Bank (DNB) heeft geweigerd om overbetaalde kosten voor crypto toezicht terug te betalen aan cryptoserviceproviders, ondanks een gerechtelijke uitspraak die de facturen voor toezichtskosten in 2021 als onrechtmatig bestempelde. De Rotterdamse rechtbank oordeelde op 4 oktober 2023 dat de in rekening gebrachte kosten onwettig waren en annuleerde de facturen, wat leidde tot verzoeken om terugbetaling van de cryptobedrijven binnen een maand.

Cryptobedrijven dienen formeel bericht van wanprestatie in

Na de weigering van DNB om de overbetaalde kosten voor crypto toezicht terug te betalen, hebben de betrokken cryptoserviceproviders DNB formeel in gebreke gesteld op dinsdag 7 november. Ze eisen onmiddellijke terugbetaling van de betaalde facturen.

Geschillen tussen crypto industrie en DNB blijven voortduren

De geschillen tussen de crypto industrie en haar toezichthouder, De Nederlandsche Bank (DNB), zijn al uitvoerig besproken in zogenaamde begrotings- en verantwoordingspanels. Pragmatische oplossingen om eerdere boetes voor illegale spelers te gebruiken om de kosten voor toezicht te financieren, zijn genegeerd. In een aparte brief aan het Ministerie van Financiën en de Nederlandse Centrale Bank heeft de voorzitter van de Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland zijn ongenoegen geuit over de gang van zaken in het begrotingspanel van DNB.

DNB profiteert van boetes in de cryptosector

DNB heeft in de afgelopen anderhalf jaar meer dan 6,5 miljoen euro aan boetes opgelegd in de cryptosector, met name aan Binance en Coinbase. Het toezicht op de cryptosector blijkt winstgevend voor DNB te zijn, aangezien dit bedrag op jaarbasis het begrotingsbedrag overtreft. De geregistreerde partijen dragen echter de kosten voor het toezicht op illegale partijen, wat als onrechtmatig wordt beschouwd.

Oproep voor transparantie en discussie

De Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland roept op tot meer transparantie in de begroting en verantwoording van DNB, met speciale aandacht voor de verhouding tussen kosten voor handhaving van illegale partijen en toezicht op geregistreerde aanbieders. Ook wordt gevraagd om overleg met het Ministerie van Financiën en andere Europese toezichthouders om een eerlijk speelveld voor de Nederlandse cryptosector te waarborgen.

The post DNB weigert terugbetaling overbetaalde kosten voor crypto toezicht appeared first on BLOX | Nieuws.