Het Verenigd Koninkrijk zet grote stappen om cryptocurrency te integreren in zijn rechtssysteem. De Law Commission van het VK heeft een voorstel gedaan voor een nieuw wettelijk kader dat crypto als eigendom behandelt.

Wat is crypto als eigendom?

Eigendom (property) is natuurlijk een breed begrip, maar dat past hier wel. Bij eigendom horen ook wettelijke rechten, zoals:

– Bezit en beheer
– Overdragen en verkopen
– Gebruik als onderpand
– Verlies herstellen in geval van diefstal of fraude.

Waarom is dit noodzakelijk?

Deze stap beoogt crypto duidelijker te definiëren en te beschermen binnen de wet. Door cryptovaluta te beschouwen als een unieke vorm van persoonlijk eigendom, wil het voorstel de juridische zekerheid rond digitale activa vergroten.

Als de wetgeving wordt aangenomen, zou dit de handhaving van eigendomsrechten inzake cryptovaluta versterken. Deze ontwikkeling is belangrijk voor het oplossen van juridische kwesties met betrekking tot digitale activa en biedt betere bescherming voor individuen en bedrijven die actief zijn op de cryptomarkt.

Het voorgestelde wettelijk kader is ontworpen om de unieke kenmerken van digitale activa, zoals crypto-tokens, te erkennen. Het introduceert een derde categorie van eigendom binnen het common law van Engeland en Wales en erkent de noodzaak voor het rechtssysteem om zich aan te passen aan technologische vooruitgang.

Advies van experts uit de industrie

Om de complexe technische aspecten van cryptovaluta te begrijpen, beveelt de Law Commission aan dat rechtbanken zich laten adviseren door een panel van experts uit de industrie. Het suggereert de vorming van een multidisciplinair team om marktdeelnemers te helpen bij het beschermen van hun activa, met erkenning van het belang van deskundig advies bij het begrijpen en beheren van opkomende technologieën.

The post Dit is hoe het Verenigd Koninkrijk tegen crypto aan wil kijken appeared first on BLOX | Nieuws.