De rechtszaak tussen cryptobedrijf Ripple en de SEC blijft de gemoederen bezighouden. Niet gek, er zijn immers tienduizenden XRP-investeerders en allemaal wachten ze met smart op een goede afloop. Die is er nog niet, maar er is wel een update te melden.

Extra informatie van Ripple

Ripple Labs heeft gisteren een Letter of Supplemental Authority ingediend, dit is bedoeld om de verdediging te versterken.

Een Letter of Supplemental Authority is een brief die wordt ingediend in een lopende juridische zaak om de rechtbank te informeren over nieuwe ontwikkelingen die de zaak kunnen beïnvloeden. Dit kan bijvoorbeeld een recente uitspraak van een andere rechter zijn die vergelijkbaar is met de zaak die voorligt.

Dat is nu ook het geval en de brief verwijst naar de uitspraak van rechter Michael Wiles in de Voyager-faillissementszaak. Daarin verwierp rechter Wiles de claim van de SEC in verrassend sterke bewoordingen.

Brief gaat over Binance en Voyager

De SEC maakte in die rechtszaak bezwaar tegen het plan van Binance om Voyager over te nemen omdat het Voyager-token ‘aspecten van een security’ had, zonder te specificeren wat die aspecten waren. De SEC maakte ook bezwaar dat Binance een niet-geregistreerde effectenbeurs was, zonder uit te leggen waarom de SEC dat standpunt innam.

Rechter Wiles verwierp de bezwaren van de SEC en keurde het faillissementsplan goed. De uitspraak van de rechter ondersteunt de argumentatie van Ripple, dat XRP geen security is en er dus ook geen sprake kan zijn van een illegale verkoop van effecten. Als daar geen sprake van is, dan vallen Ripple en XRP ook niet onder de effectenwetgeving die gehandhaafd wordt door de Securities and Exchange Commission (SEC).

Ripple onzeker over regulering

Er wordt nog een argument van de Voyager rechtszaak aangehaald. De rechter zei dat deelnemers aan de cryptocurrency-markt ‘werken in een regelgevingsomgeving die op zijn best als zeer onzeker kan worden omschreven.’

Om dit te staven, citeert Ripple de volgende passage uit de uitspraak:

‘Regelgevers zelf lijken het er niet over eens te zijn of cryptocurrency’s grondstoffen zijn die mogelijk onderworpen zijn aan regulering door de CFTC, of het effecten zijn die onderworpen zijn aan effectenwetten, of geen van beide, of zelfs op welke criteria moeten worden toegepast bij het nemen van de beslissing.’

The post Deze brief kan Ripple (XRP) helpen in rechtszaak appeared first on BLOX | Nieuws.