In de XRP-rechtszaak tussen Ripple Labs Inc. en de US Securities and Exchange Commission (SEC) heeft het regelgevende orgaan een gedetailleerd antwoord ingediend bij Hon. Sarah Netburn, rechter van de Verenigde Staten voor het zuidelijke district van New York. Dit document, getiteld “Antwoord ter verdere ondersteuning van haar verzoek om verplichting,” markeert een aanzienlijke escalatie in de inspanningen van de SEC om uitgebreide ontdekkingsdocumenten van Ripple te verkrijgen en zou de dynamiek van deze spraakmakende zaak kunnen herdefiniëren.

SEC eis financiële documenten

Het antwoord van de SEC weerlegt de bezwaren van Ripple tegen de eisen van de SEC voor de productie van gecontroleerde financiële overzichten over een periode van twee jaar, de onthulling van postklachten contracten voor institutionele verkopen, en antwoorden op een vragendocument met betrekking tot pre-klachten institutionele verkopen. De verdediging van Ripple, die het verzoek van de SEC als “niet tijdig” bestempelde en beweerde dat de gevraagde gegevens niet relevant waren voor de beslissing van de rechtbank over remedies, wordt in de indiening van de SEC ontkracht.

SEC benadrukt geldigheid van ontdekkingsverzoeken

De SEC benadrukt in haar argumentatie het tijdige en procedurele geldigheid van haar verzoek om ontdekkingsdocumenten. Ze spreekt zich uit over de bewering van Ripple over de reikwijdte van het ontdekkingsproces en benadrukt de evoluerende aard van het geschil en verwijst naar specifieke gerechtsdocumenten om de overweging en daaropvolgende goedkeuring van verlengde ontdekkingsperioden aan te tonen.

Relevantie van financiële situatie Ripple

De SEC stelt dat de financiële situatie van Ripple en haar postklachten institutionele verkoopcontracten relevant zijn in deze zaak en haalt juridische precedenten aan om haar standpunt te ondersteunen, waarbij ze met name het geval SEC v. Rajaratnam aanhaalt om het belang van de rijkdom van een beklaagde bij het bepalen van straffen te benadrukken.

Implicaties van Ripple’s institutionele verkoopcontracten

Met betrekking tot de implicaties van Ripple’s post-Complaint institutionele verkoopcontracten onderstreept het verhaal van de SEC het strategische belang van deze documenten om de toekomstige bedoelingen van Ripple met betrekking tot XRP-verkopen te verduidelijken. De SEC beschouwt deze contracten niet alleen als retrospectieve verslagen, maar ook als toekomstige indicatoren die kunnen wijzen op de waarschijnlijkheid van toekomstige regelgevende overtredingen.

SEC wil geen mini-rechtszaak

Pro-XRP-advocaat Bill Morgan verwacht dat de indieningen met betrekking tot deze postklachten contracten niet zullen leiden tot een mini-rechtszaak, zoals Ripple beweert. Hij merkt op dat de SEC niet streeft naar een mini-rechtszaak over de legaliteit van postklachtverkopen aan instellingen en dat dit niet nodig is om een bevel te verkrijgen om die verkopen stop te zetten. Morgan suggereert dat Ripple kan betogen dat het van plan is om toekomstige XRP-verkopen zo te structureren dat het bedrijf niet “binnen het bereik van de samenvattende rechterlijke verkoopcategorie voor instellingen” valt.

Deze indieningen zullen naar verwachting “niet leiden tot een mini-rechtszaak,” maar er staat veel op het spel met dit onderwerp, omdat een breed bevel schade kan toebrengen aan Ripple’s ODL-business. 

The post Crypto’s grootste rechtszaak: Ripple vs. SEC – Wat je moet weten! appeared first on BLOX | Nieuws.