Een heftige discussie tijdens het jaarlijkse World Economic Forum in Davos richtte zich op de noodzaak van precieze regulering in de cryptocurrency-industrie en bracht een kritische kijk op meme-coins, met name Dogecoin (DOGE). Ripple Labs CEO Brad Garlinghouse voegde zich bij de groep sceptici en uitte twijfels over het nut van Dogecoin, waarbij hij Elon Musk bestempelde als de “centrale actor” in zijn marktdynamiek.

Brad Garlinghouse’s kritiek op Dogecoin

Tijdens het panelgesprek getiteld “Clear-Eyed About Crypto” uitte Garlinghouse zijn scepsis en verklaarde hij “Ik begrijp het niet” met betrekking tot “ongereguleerde cryptocurrencies.” Hij stelde verder de vraag naar het doel van Dogecoin en benadrukte dat hij niet kon inzien waarvoor het diende. De opmerkingen van Garlinghouse weerspiegelden de gevoelens van het panel, dat concludeerde dat de industrie meer precieze regulering nodig heeft.

Verdediging van Dogecoin

In reactie op de opmerkingen van Garlinghouse verdedigde Dogecoin medeoprichter Billy Markus, ook wel bekend als Shibetoshi Nakamoto, Dogecoin op X (voorheen Twitter). Markus vergeleek Dogecoin met Bitcoin (BTC), waarbij hij hun fundamentele overeenkomsten met kleine variaties benadrukte. Hij trok bovendien een humoristische analogie en suggereerde dat het vergelijkbaar was met zeggen: “Ik snap de euro volledig, maar de yen is onzin.”

Potentieel van Dogecoin

Nietabel is dat Dogecoin een prijsstijging van 14% doormaakte op zondag, wat volgde op de aankondiging van een gespecialiseerd betalingsaccount vertegenwoordigd door de gebruikersnaam @Xpayments op X. De eigenaar van het platform, Elon Musk, toonde betrokkenheid bij dit initiatief, wat blijkt uit de verwerving van licenties voor geldtransacties in meerdere Amerikaanse staten.

Er wordt gesuggereerd dat X zich voorbereidt om peer-to-peer betalingen te introduceren, waarbij Musk hintte op mogelijke publieke beschikbaarheid tegen medio 2024. Deze ontwikkeling voegt een interessante dimensie toe aan het lopende debat, aangezien de prijsstijging van Dogecoin samenvalt met de actieve betrokkenheid van Elon Musk bij een project gerelateerd aan X-betalingen.

Diverse standpunten in de crypto community

Over het algemeen benadrukt het conflict tussen Garlinghouse en Markus de diversiteit aan perspectieven binnen de cryptocurrency-gemeenschap. Naarmate de industrie blijft evolueren, zullen debatten over het nut en de regulering van verschillende cryptocurrencies waarschijnlijk intensiveren, waarbij ze de toekomstige ontwikkeling van de digitale activaruimte vormgeven.

The post Cofounder Dogecoin verdedigt DOGE tegen kritiek van Ripple Labs CEO Brad Garlinghouse appeared first on BLOX | Nieuws.