Christine Lagarde, president van de Europese Centrale Bank (ECB), zegt dat de digitale euro waaraan de EU momenteel werkt, aan strikte privacyregels zal voldoen.

Regelboek voor digitale euro

In een aankondiging van de ECB zegt de centrale bank dat zij de “voorbereidingsfase” van haar digitale europroject ingaat, na een besluit van de Raad van Bestuur.

De ECB gaat werken aan de ontwikkeling van het digitale euro rulebook, met daarin technische regels en afspraken rondom betalingen. Dit rulebook zal moeten worden goedgekeurd door de Europese Commissie en het Europees Parlement voordat de digitale euro kan worden ingevoerd.

‘Het Eurosysteem heeft een digitale euro voor ogen die gratis zou zijn voor basisgebruik door individuen. Een compensatiemodel tussen tussenpersonen en handelaren zou ervoor zorgen dat er prikkels zijn voor tussenpersonen om de digitale euro te distribueren, zoals het geval is voor andere elektronische betaalinstrumenten, en dat er adequate waarborgen zijn tegen buitensporige servicekosten voor handelaren. Het Eurosysteem zou zijn eigen kosten dragen, inclusief de kosten die verband houden met het beheer van de schema’s en de verwerking van afwikkelinge.’

Ook zal de ECB werken aan de voorbereiding voor de technische componenten van de digitale euro. Dit omvat de ontwikkeling van een digitale wallet, een systeem voor het uitgeven en vernietigen van digitale euro’s, en een systeem voor het verwerken van transacties.

Lagarde zegt dat digitale euro zal voldoen aan hoogste privacynormen

Critici zijn bang dat als Europa overstapt op een digitale euro, ons recht op privacy wordt geschonden. Lagarde probeert die zorgen weg te nemen:

‘We moeten onze munt voorbereiden op de toekomst. Wij stellen ons een digitale euro voor als een digitale vorm van contant geld die gratis gebruikt kan worden voor alle digitale betalingen en die voldoet aan de hoogste privacynormen. Het zou naast fysiek geld bestaan, dat altijd beschikbaar zal zijn en niemand achterlaat.’

De ECB verwacht dat de ontwikkeling van de digitale euro nog enkele jaren zal duren. Het is nog niet bekend wanneer de digitale euro precies zal worden ingevoerd.

The post Christine Lagarde: digitale euro voldoet aan alle privacynormen appeared first on BLOX | Nieuws.