De CEO van Coinbase, Brian Armstrong, heeft in 2023 zijn visie gedeeld over de toekomst van cryptocurrencies in een bear market. De ideeën die hij heeft, zouden de crypto-sector helpen om echt volwassen te worden. De industrie zit namelijk te popelen om ook door de mainstream omarmt te worden.

In dit artikel bekijken we zijn voorspellingen en vragen we ons af: Krijgt Brian Armstrong gelijk?

De opkomst van ‘Flatcoin’

Brian Armstrong begint zijn lijst van voorspellingen met het concept van een ‘flatcoin.’ Dit zou een gedecentraliseerde stablecoin zijn die bedoeld is om de koopkracht te behouden door inflatie te volgen. Het zou worden ondersteund door een groep activa of worden beheerd door wiskundige regels. Armstrong benadrukte dat initiatieven zoals Ampleforth en Truflation al stappen zetten in de richting van decentralisatie, door manieren te onderzoeken om inflatie on-chain bij te houden.

On-Chain Reputatiescores

Een ander interessant idee van Armstrong is het concept van ‘on-chain reputatie.’ Dit systeem zou reputatiescores toekennen aan wallet-adressen of Ethereum Name Service (ENS) namen op basis van hun on-chain activiteit, vergelijkbaar met Google’s PageRank. Dit zou een nieuwe manier kunnen bieden om betrouwbaarheid in de crypto-industrie te bepalen, met toepassingen op het gebied van financiering, beoordelingen en fraudepreventie.

Web3 advertenties op basis van On-Chain gedrag

Armstrong ziet ook een mogelijkheid voor decentrale technologie om een verbeterslag te maken in de wereld van het adverteren middels ‘on-chain advertenties.’ Deze Web3 advertenties zouden gebruikers kunnen belonen op basis van hun on-chain gedrag. Dit in tegenstelling tot de typische Web2 advertenties die afhankelijk zijn van views of klikken. Je zou dan kunnen denken aan op maat gemaakte beloningen en door gebruikers geselecteerde advertenties met gebruik van smart contracts.

Democratisch & On-Chain fundraising

Een opvallende voorspelling van Armstrong is het tijdperk van ‘on-chain kapitaalvorming,’ een democratische manier van fondsenwerving die het ICO-model nieuw leven inblaast voor de volgende golf van bedrijven. Armstrong erkent de oorspronkelijke opwinding rond Initial Coin Offerings (ICO’s), maar merkt op dat wereldwijde kapitaalvorming nog steeds te omslachtig is.

Meer ideeën op tafel

Naast de bovenstaande ideeën en concepten bracht Armstrong ook andere ideeën naar voren:

  1. Een marktplaats voor Web3- of cryptobanen
  2. Privacy voor Layer 2-transacties
  3. Volledig on-chain peer-to-peer uitwisselingen
  4. On-chain games met daadwerkelijke eigendom van assets en tokenisatie van fysieke assets.

Conclusie: Bear Markets are for building

Brian Armstrong’s ideeën hebben een grote groep van de cryptogemeenschap aan het denken gezet. Zijn visie op ‘bear markets’ als kansen voor innovatie (bear markets are for building) kan de weg vrijmaken voor de implementatie van deze innovatieve ideeën.

Nu we 2023 achter ons hebben gelaten en de bear market zijn uit gekropen blijft de vraag echter: Krijgt Brian Armstrong gelijk?

The post CEO Coinbase doet gedurfde voorspellingen: Krijgt hij gelijk? appeared first on BLOX | Nieuws.