De totale cryptomarkt bestaat voor 58% uit Bitcoin, en dat is het hoogste niveau sinds april 2021.

Die 58% wordt berekend door de marktwaarde van Bitcoin te delen door de totale marktwaarde van alle cryptocurrency’s bij elkaar. Met andere woorden, het geeft aan welk percentage van de gehele cryptomarkt wordt vertegenwoordigd door Bitcoin.

Bitcoin daalt en stijgt

Bitcoin dominantie kan variëren over tijd. Het kan stijgen als Bitcoin in waarde stijgt ten opzichte van andere cryptocurrency’s of als de marktwaarde van Bitcoin toeneemt in absolute termen. Aan de andere kant kan de dominantie van Bitcoin dalen als andere cryptocurrency’s in waarde stijgen of als de marktwaarde van Bitcoin relatief gezien afneemt.

De Bitcoin dominantie wordt vaak gebruikt als een belangrijke indicator om de positie en invloed van Bitcoin in de bredere cryptomarkt te begrijpen. Het kan inzicht geven in trends en verschuivingen in de markt, evenals het sentiment van investeerders ten opzichte van Bitcoin en andere cryptocurrency’s.

Positief sentiment Bitcoin

De koers en de dominantie geven het al een beetje weg, maar Bitcoin heeft een goede week achter de rug. Nadat BlackRock een aanvraag indiende in de VS om een nieuw investeringsproduct op basis van Bitcoin aan te mogen bieden, schoot de koers omhoog.

De prijsstijging heeft ook invloed gehad op andere activa, zoals Grayscales Bitcoin Trust (GBTC). De zogenaamde “GBTC-korting,” die het verschil aangeeft tussen de prijs van de aandelen en de netto-activawaarde van de Bitcoin die het fonds bezit, blijft dalen en bereikte een maandelijks dieptepunt van -30%.

Als klap op de vuurpijl heeft MicroStrategy bekend gemaakt weer Bitcoin te hebben gekocht. Ze hebben nog eens 12.333 BTC gekocht voor ongeveer 347 miljoen dollar. De gemiddelde prijs per Bitcoin is 28.136 dollar.

Hierdoor heeft MicroStrategy nu in totaal een indrukwekkende 152.333 BTC in bezit, met een gemiddelde aankoopprijs van 29.668 USD per Bitcoin.

The post Bitcoin vs Altcoins: er is er maar één de baas appeared first on BLOX | Nieuws.