‘Bitcoin potentieel naar $1 miljoen’ door perfecte combinatie TA en FA