Bitcoin on the move! Tiende grootste wallet verplaatst $641 miljoen