‘Bitcoin industrie moet transparanter zijn over balansen’ aldus Caitlin Long