Bitcoin (BTC) netwerk veiliger dan ooit: rekenkracht naar nieuw record