‘Bitcoin (BTC) daling van 60% kwam niet door coronavirus’, aldus Binance CEO