Bitcoin beurs OKCoin steunt ontwikkelaar, totaal aan giften ruim $500.000