Nu Bitcoin op dit moment relatief weinig beweging vertoont, is het een geschikt moment om opnieuw te kijken naar de correlaties met andere markten. In deze analyse zal ik één van de belangrijkste correlaties bespreken, namelijk die tussen Bitcoin en de S&P 500. De maandsluiting van deze index geeft belangrijke informatie over toekomstige bewegingen, wat een grote impact kan hebben op Bitcoin.

Hoe staat de S&P 500 erbij?

De focus van deze analyse ligt op de S&P 500, een aandelenindex bestaande uit de 500 grootste bedrijven in de Verenigde Staten. Er is een opvallende correlatie waarneembaar tussen de grafiek van deze index en de koers van Bitcoin.

Hierbij heb ik het niet over dezelfde procentuele stijgingen of precies dezelfde bewegingen, maar over het algemeen vertoont Bitcoin een vergelijkbare trend als de S&P 500. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gelijktijdige bodemvorming, dat vaak voorkomt. Dit is goed te zien op de onderstaande grafiek.

Deze grafiek toont de prijsbewegingen van de S&P 500 en Bitcoin gedurende de afgelopen 10 jaar. De bovenste lijn vertegenwoordigt de prijsbeweging van Bitcoin en de onderste lijn die van de aandelenindex. De horizontale zwarte lijnen geven de bodems aan, die in bijna alle gevallen vrijwel gelijktijdig optreden.

De correlatie is duidelijk, wat nu?

In mijn analyse van 18 april gaf ik aan dat de maandelijkse afsluiting van groot belang is voor de S&P 500. Dit heeft alles te maken met een belangrijke indicator, namelijk de 20 Month Simple Moving Average (SMA). Door de afgelopen 20 maandelijkse koersen op te tellen en het gemiddelde te berekenen, wordt er een lijn gevormd die duidelijk zichtbaar is op de onderstaande grafiek in het zwart.

De koers van de S&P 500 is zelden onder de indicator gezakt. Wanneer dit wel gebeurde, keerde de koers de volgende maand in snel tempo weer terug boven de indicator. Als dit niet gebeurde, dan was er meer aan de hand …

Voorbeelden zijn te vinden in 2001 en 2008. In beide gevallen daalde de koers onder de indicator en herstelde het niet onmiddellijk. Een zeer grote correctie volgde. Nu lijken we ons in een vergelijkbare situatie te bevinden, waarbij de koers al maanden onder de de 50 Month Simple Moving Average (SMA) beweegt en ook afgelopen maand weer onder deze lijn is gesloten. Als er een diepe correctie volgt, zoals in 2001 en 2008, zal dit niet alleen de indexkoers dramatisch naar beneden trekken, maar hoogstwaarschijnlijk ook grote gevolgen hebben voor de Bitcoin koers.

De impact van dit scenario op Bitcoin

Het is allereerst belangrijk om te benadrukken dat Bitcoin nog nooit een recessie heeft meegemaakt, waardoor het lastig is om een duidelijk antwoord te geven op wat er met Bitcoin zal gebeuren in zo’n scenario. Wat we wel weten, is dat als de huidige correlatie in stand blijft, Bitcoin ook zware tijden zal doormaken als het bearish scenario zich voordoet.

Om te anticiperen op deze mogelijke correctie, is het verstandig om je te richten op de drie belangrijkste ondersteuningsniveaus. De eerste belangrijke ondersteuning bevindt zich rond de 25.000 dollar. Dit niveau is een doorbroken weerstand die nog niet is getest als ondersteuning. Het is zeer goed mogelijk dat deze test alsnog zal plaatsvinden in de nabije toekomst.

Mocht de daling zich voortzetten, dan is de 16.000 dollar een belangrijk niveau om in de gaten te houden. In het meest negatieve scenario kan zelfs de 11.500 dollar in zicht komen. Dit is echter alleen mogelijk als de S&P 500 niet in staat is om boven de 20 maanden Simple Moving Average te blijven en een zware correctie ondergaat.

Het is nog onzeker wat de toekomst zal brengen. Wel is het verstandig om de komende maanden de 20 Month SMA goed in de gaten te houden en de ontwikkelingen van de S&P 500 nauwlettend te volgen. Dit kan namelijk een belangrijke indicator zijn voor de mogelijke koersbewegingen van Bitcoin.

The post Bitcoin analyse: wat als de S&P 500 crasht? appeared first on BLOX | Nieuws.