Cryptograaf Charles Guillement, sinds 2017 de CTO (Chief Technology Officer) van ‘s werelds grootste crypto opslagbedrijf Ledger, gaf vanochtend op Bitcoin Amsterdam advies over hoe je als bitcoin bezitter kunt voorkomen dat je in de cel beland wanneer bijvoorbeeld een overheid zich tegen bitcoin zou keren.

Dat doet hij aan de hand van het concept Bitcoin governance, oftewel het besturen/beheren/controleren van je bitcoin. In een technische uiteenzetting legt hij onder andere uit hoe je bijvoorbeeld confiscatie kunt voorkomen.

Permissionless Money

Uiteraard is Bitcoin zoals hij het noemt ‘permissionless money’, wat het op zichzelf al een non-confiskeerbare asset maakt. Er is immers gedecentraliseerde overeenstemming (‘consensus’) nodig, waardoor Bitcoin een volledig censuur-bestendige monetaire asset is. Daarnaast is er sprake van ‘Self Custody’: jij bent de eigenaar van jouw bitcoin, of in andere woorden: je bent je eigen bank. De dienstverlening van een derde partij welke je dient te vertrouwen – zoals dus een bank – wordt daarmee dan ook overbodig.

Governance

Toch zijn er nog additionele technologieën en methoden die je kunt toepassen om jezelf te beschermen tegen partijen of overheden die je bitcoin willen confiskeren, waar ook Ledger volgens Guillement in haar producten en diensten veelvuldig gebruik van maakt.
Dat proces noem je ‘governance’. “En het is toepasbaar door zowel particulieren als door organisaties of institutionele partijen en op zowel on-chain als op off-chain transacties. Uiteraard zijn de voor veel bitcoin insiders bekende technieken zoals MultiSig, Schnor Signatures, Coinjoining en MultiSig 2 hiervan perfecte voorbeelden”.
Vervolgens liet Guillement de bezoekers van Bitcoin Amsterdam een kijkje onder de motorkap nemen van de toepassingen van dergelijke technologieën binnen de Ledger software en hardware.

Methode voor institutionele governance

Guillement’s belangrijkste conclussie resulteert in een methode, of beter gezegd in een stappenplan, welke organisaties kunnen nalopen om zeker te stellen dat de obstakels welke institutionele governance met zich meeneemt in kaart gebracht worden en bijgevolg getackeld kunnen worden.
Het belangrijkste onderdeel daarvan is natuurlijk het authoriseren en signeren van bitcoin transacties. Wie zijn hiervoor gemachtigd? Hoeveel mensen betreft het? Welke beveiligingsmaatregelen zijn er in deze fase getroffen? Zijn er ook personen of instituties buiten de organisatie gemachtigd?
Maar governance gaat verder dan enkel signeren of autoriseren. Het gaat ook over hoe de privé sleutels beveiligd zijn, en daarmee bedoelt Guillement verrassend genoeg letterlijk met welk fysiek materiaal en letterlijk waar die materialen fysiek worden opgeslagen. Vervolgens is het van belang wie de controle (opnieuw; ‘governance’) heeft over die fysieke materialen.
Tot slot is het van belang dat je als organisatie niet volledig vertrouwt op een dergelijk ingericht systeem. Er kan immers altijd een onvoorziene omstandigheid plaatsvinden. Om die reden is het volgens Guillement van fundamenteel belang om een backup systeem in te richten.

The post Bitcoin Amsterdam: CTO Ledger adviseert over crypto governance appeared first on BLOX | Nieuws.