Het Witte Huis wil dat het Congres in de volgende federale begroting een belasting van 30 procent heft op de elektriciteit die wordt gebruikt bij het minen van cryptocurrency. Dit om de negatieve impact van de groeiende industrie op het milieu te minimaliseren. De Raad van Economische Adviseurs (CEA) van de president is van mening dat de hoge energiekosten van de cryptomining-industrie een negatieve invloed hebben op het milieu, de kwaliteit van leven en het elektriciteitsnetwerk in het hele land.

DAME-belasting

Een blogpost van de CEA die binnenkort op de website van het Witte Huis zal verschijnen, legt uit dat de voorgestelde DAME-belasting (Digital Asset Mining Energy) een voorbeeld is van de inspanningen van de regering om de klimaatverandering te bestrijden en de energieprijzen te verlagen. Dat valt te lezen op de website van Yahoo.

Volgens de CEA betalen cryptominingbedrijven momenteel niet de volledige kosten die ze veroorzaken, zoals lokale milieuvervuiling, hogere energieprijzen en de gevolgen van verhoogde uitstoot van broeikasgassen voor het klimaat. De DAME-belasting zou bedrijven aanmoedigen om beter rekening te houden met de schade die ze aan de samenleving toebrengen.

Meer stroomverbruik dan Australië

Het verbranden van fossiele brandstoffen om elektriciteit op te wekken, draagt voor 25% bij aan de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen in de VS en zorgt voor de uitstoot van schadelijke luchtverontreinigende stoffen zoals stikstofoxiden en fijnstof. Het minen van cryptocurrency met behulp van “proof-of-work” – de meest energie-intensieve benadering van mining die wordt gebruikt door Bitcoin, vereist enorme hoeveelheden elektriciteit. Volgens een rapport van het Witte Huis van afgelopen september verbruikt het minen van cryptocurrency meer stroom dan het hele land Australië.

CO2-uitstoot

In de VS, waar ongeveer een derde van de cryptomining-activiteiten plaatsvindt, is het goed voor naar schatting 0,9% tot 1,7% van het totale elektriciteitsverbruik. Het is een belangrijke bron van CO2-uitstoot, omdat veel van de gebruikte energie afkomstig is van fossiele brandstoffen zoals steenkool.

De crypto-industrie groeit snel en het energieverbruik neemt in dezelfde mate toe. In de VS verbruiken 34 grote bitcoin-minen samen evenveel elektriciteit als bijna 3 miljoen Amerikaanse huishoudens. De vraag naar elektriciteit van deze minen heeft geleid tot hogere prijzen voor alle klanten om de vraag en het aanbod in evenwicht te houden en stroomuitval te voorkomen.

Kritische reacties

Critici van de voorgestelde belasting zeggen dat de cryptomining-industrie onterecht wordt aangevallen en dat de DAME-belasting bedoeld is om de industrie de nek om te draaien. Onder andere Tom Mapes, directeur energiebeleid bij de Chamber of Digital Commerce, is kritisch. ‘Dit toont duidelijk aan dat ze de industrie niet steunen en op zoek zijn naar manieren om het te ontwrichten.’

The post Biden pleit voor 30% belasting op crypto mining ter bestrijding van klimaatverandering appeared first on BLOX | Nieuws.