Bitcoin beweegt zijwaarts op een ondersteuning. Een stijging richting de weerstand van de 26.700 dollar lijkt waarschijnlijk, maar misschien ligt het ook té voor de hand. Als ik iets heb geleerd de afgelopen jaren, dan is het wel dat de koers een onverwachte richting kiest. En vaak niet de richting die de meeste analisten verwachten.  

We moeten dus rekening houden met een tweede scenario. Een scenario waarbij een stijging richting de weerstand wordt overgeslagen en de koers binnen enkele dagen de steun verliest en verder daalt. Naar mijns inziens niet waarschijnlijk, maar wel mogelijk met de vorming van een bearish patroon op de grafiek.

Scenario 1: stijging tot de 26.700 dollar

Zoals ik al benoemde staat Bitcoin op een grote ondersteuning: de groene box op de onderstaande grafiek tussen de 26.000 en 26.150 dollar. Op een steun is het altijd relevant om op zoek te gaan naar eventuele stijgingen, en dat geldt ook in dit geval.

Krijgen we een mooie stijging vanuit de groene box, dan is de eerste weerstand die de koers tegenkomt de 26.700 dollar. Met dit weerstandsniveau heeft Bitcoin het eerder moeilijk gehad en de afwijzing heeft uiteindelijk zelfs geleid tot de daling die de koers in de groene zone bracht.

Mocht Bitcoin dus stijgen, dan zou ik oppassen bij het 26.700 dollar prijsniveau. Zolang de koers hier geen 4-uurscandle boven sluit, is de weerstand te groot om te overbruggen, en kan het makkelijk de weg verder naar beneden inzetten.

Ik acht dit scenario zeer waarschijnlijk, om verschillende redenen. Ten eerste komt dit volledig overeen met het koersverloop dat we zagen in 2019, zoals uiteengezet in deze analyse. Bovendien is het doorgaans onverstandig om bearish te zijn op een ondersteuningsniveau.

Scenario 2: iedereen verwacht een stijging, maar …

In de afgelopen jaren hebben we keer op keer gezien dat de koers juist niet de weg inslaat dat de meerderheid van de analisten verwacht. Het is mij vaak opgevallen dat ik zeer overtuigd ben van een bepaalde richting en vervolgens andere analisten raadpleeg, waarbij ik ontdek dat zij exact hetzelfde standpunt innemen. Dit verminderd vaak juist mijn zekerheid, in plaats van dat het bevestigt, omdat de koers vaak juist de meest onverwachte koers kiest.

Ik wil niet beweren dat dit zich altijd voordoet, maar het is zeker goed om hier rekening mee te houden.

Er zijn echter wel degelijk andere redenen om op korte termijn meer rood te verwachten. Als we naar de recente koersontwikkelingen kijken, valt op dat Bitcoin tijdens de neerwaartse beweging, zijwaarts beweegt. In deze zijwaartse beweging is een bear pennant patroon zichtbaar geworden.

Dit zijn hogere dieptepunten en lagere hoogtepunten die de koers in een spits drijven, en waarbij de koers vaak uitbreekt in de trendrichting. De trendrichting is bearish op dit moment, dus zou een neerwaartse uitbraak om de hoek liggen. Heel simpel.

Conclusie

Hoewel er zeker redenen zijn om nu meer rood te verwachten, vindt ik het aannemelijker om eerst een stijging te zien tot aan de 26.700 dollar. Dit komt door het ondersteuningsniveau, en de koersherhaling van 2019. Een bearish scenario op deze korte termijn grafiek acht ik alleen waarschijnlijk als een 4-uurscandle onder de 26.090 gesloten wordt. In dat geval speelt de bear pennant uit, en kunnen we meer rode candles verwachten.  

The post Analyse: vandaag gaat Bitcoin (BTC) stijgen, 26.700 dollar de top? appeared first on BLOX | Nieuws.