De Amerikaanse minister van Financiën, Janet L. Yellen, heeft zich uitgelaten over digitale activa. Deze toespraak is een vervolg op de executive order van president Biden. Hier omschrijft zij 5 lessen die de uitdagingen en kansen omvatten van “opkomende technologieën”. Verrassend is haar ‘niet negatieve’ kijk op crypto (en daarmee vooral CBDC’s).

Vervolg op crypto wet VS

Biden ondertekende een paar weken geleden een uitvoerend bevel omtrent digitale activa (lees: crypto). Deze bestaat uit 7 punten waar de VS zich de komende tijd over zal buigen, die allemaal betrekking hebben op crypto. De Verenigde Staten kunnen er onderhand niet meer omheen, zo ziet ook Yellen. “Digitale activa mogen dan relatief nieuw zijn, maar ze maken deel uit van een grotere trend – de digitalisering van de financiële wereld – die al tientallen jaren aan de gang is.”

Yellen spreek over de explosieve groei van crypto, in vergelijking met het internet. “In 1990 waren er minder dan 3 miljoen internetgebruikers. Nu zijn dat er zo’n 4,5 miljard en vinden we het vanzelfsprekend dat veel aspecten van ons financiële leven kunnen worden beheerd vanaf kleine, op internet aangesloten apparaten die in onze handpalmen passen.” Deze vanzelfsprekendheid moet nog groeien bij crypto, en dit brengt haar bij het eerste punt van vijf lessen.

Eerste les: verantwoorde innovatie

De eerste les is dat het financiële systeem profiteert van verantwoorde innovatie. Een keten van innovatie heeft in de loop der tijd voor een hoop transformatie gezorgd omtrent financiële diensten. Yellen vraagt zich af of crypto kan zorgen voor kortere verwerkingstijd en lagere kosten. Ze vindt het huidige systeem frustrerend en duur.

Ze is ook gewezen op de invoering van een centrale bank digitale valuta (CBDC). “Deze currency’s zouden kunnen bijdragen aan een efficiënter betalingssysteem. Als aansprakelijkheid van de centrale bank zou een CBDC een vorm van vertrouwd geld kunnen worden die vergelijkbaar is met fysiek geld, maar die mogelijk een aantal van de verwachte voordelen van digitale activa biedt.”

“Innovatie die ons leven verbetert en tegelijk de risico’s op passende wijze beheert, moet worden omarmd. Maar we moeten ook beseffen dat ‘financiële innovatie’ in het verleden maar al te vaak niet ten goede is gekomen aan werkende gezinnen, en soms de ongelijkheid heeft verergerd, aanleiding heeft gegeven tot illegale financieringsrisico’s, en het systeemrisico heeft vergroot”, aldus Yellen. Dit bracht haar bij haar tweede les.

Tweede les: grootste schade bij kwetsbare mensen

“Wanneer regelgeving gelijk blijft met innovatie, ondervinden kwetsbare mensen vaak de grootste schade”, zegt Yellen. Hierbij doelt ze op de wereldwijde financiële crisis. “Financiële instellingen die ‘schaduwbanken‘ werden genoemd en een explosie van nieuwe financiële producten lieten toe dat gevaarlijke risiconiveaus zich opstapelden.”

“Vanaf 2007 werden beleggers huiverig voor deze risico’s en begonnen sommige grote instellingen te wankelen. Al snel verloren mensen die nog nooit van een ‘schaduwbank’ of een subprime mortgage-backed security hadden gehoord, hun baan en spaargeld. […] We moeten ervoor zorgen dat de groei van digitale activa niet leidt tot het ontstaan van soortgelijke gevaarlijke risico’s of tot onevenredige gevolgen voor kwetsbare gemeenschappen.”

Ze uit hierna ook de zorgen over stablecoins, die in het verleden wel eens onzekerheden hebben laten zien. “Onze regelgevingskaders moeten zodanig zijn opgezet dat zij verantwoorde innovatie ondersteunen en tegelijkertijd de risico’s beheersen – met name de risico’s die het financiële stelsel en de economie kunnen ontwrichten.”

In de wet van president Biden wordt de Financial Stability Oversight Council (FSOC) opgeroepen om specifieke risico’s – die voortkomen uit crypto – in de regelgeving in kaart te brengen en aanbevelingen te doen om deze risico’s aan te pakken. Ze weet alleen niet hoe de FSOC hierover denkt. “Er is één basisles die zou moeten gelden”, zegt ze terwijl ze hint naar de derde les.

Derde les: regelgeving moet technisch neutraal zijn

“Regelgeving moet gebaseerd zijn op risico’s en activiteiten, niet op specifieke technologieën.” Er moet volgens haar, bij het tot stand komen van regels, worden uitgegaan van de risico’s die verbonden zijn aan de diensten voor huishoudens en bedrijven. Niet van de onderliggende technologie. Als ze het over deze regelgeving heeft, zegt ze dat dit “technisch neutraal” moet zijn.

“Het beginsel van technologieneutraliteit is ook van toepassing op problemen in verband met belastingontduiking, illegale financiering en nationale veiligheid – onderwerpen die in de wereld van vandaag bijzonder relevant zijn.”

Ze benadrukt bij dit punt ook dat geld een belangrijke ontwikkeling heeft meegemaakt. “Hoewel innovaties op computergebied het tempo van de veranderingen hebben versneld, zijn zelfs de meest fundamentele bouwstenen van onze economie – waaronder ons geld zelf – in de loop der tijd ingrijpend geëvolueerd.”

Vierde les: soeverein geld is nodig

“Soeverein geld is de kern van een goed functionerend financieel systeem.” Ze zegt dat de VS profiteert van de centrale rol die de dollar – en de Amerikaanse financiële instellingen – spelen in de mondiale financiën.

“Sommigen hebben geopperd dat een CBDC de volgende evolutie van onze munt zou kunnen zijn. […] In de Executive Order van de president worden wij opgeroepen deze kwestie vanuit verschillende invalshoeken te bekijken”, waarna Yellen een hoop vragen onderstreept. “Wij moeten deze belangrijke vragen bezien in de context van de centrale rol die de dollar in de wereldeconomie speelt.”

“Als burgers van dit land ontlenen wij aanzienlijke economische voordelen en voordelen op het gebied van nationale veiligheid aan de unieke rol die de dollar en de financiële instellingen van de VS spelen in het mondiale financiële stelsel. De Executive Order van de president vraagt ons na te gaan of en hoe de uitgifte van een openbare CBDC deze rol zou ondersteunen.”

“Ik weet nog niet tot welke conclusies we zullen komen, maar het moet duidelijk zijn dat de uitgifte van een CBDC waarschijnlijk een grote ontwerp- en engineeringuitdaging zou betekenen die jaren ontwikkeling zou vergen, geen maanden. Ik deel dus de urgentie van de president om vaart te zetten achter het onderzoek naar de uitdagingen en kansen die een CBDC voor de Amerikaanse belangen zou kunnen inhouden.”

Daarnaast vertelt ze dat door technologie gedreven financiële innovatie per definitie grensoverschrijdend is en internationale samenwerking vereist, wat haar weer brengt bij het laatste punt.

Vijfde les: samenwerking

“We moeten samenwerken om te zorgen voor verantwoorde innovatie. Bij veel van de meest baanbrekende innovaties in onze geschiedenis zijn wij allemaal betrokken geweest: beleidsmakers en zakenmensen, pleitbezorgers, wetenschappers, uitvinders en burgers”, aldus Yellen.

“De meningen over digitale activa lopen sterk uiteen. Aan de ene kant spreken sommige voorstanders alsof de technologie zo radicaal en heilzaam transformeert dat de overheid zich volledig zou moeten terugtrekken en de innovatie haar beloop zou moeten laten. Aan de andere kant zien sceptici weinig of geen waarde in deze technologie en aanverwante producten en pleiten zij voor een veel restrictievere aanpak door de overheid. Dergelijke divergerende perspectieven zijn vaak geassocieerd met nieuwe en transformerende technologieën.”

Yellen vindt dat de rol van de overheid is om te zorgen voor verantwoorde innovatie. Daarmee bedoelt ze innovatie die werkt voor alle Amerikanen, de nationale veiligheidsbelangen en onze planeet beschermt. Ook moet het bijdragen aan de economische concurrentiekracht en groei.

“Dergelijke verantwoorde innovatie moet het resultaat zijn van een doordachte dialoog tussen de openbare en de particuliere sector en rekening houden met de vele lessen die we in de loop van onze financiële geschiedenis hebben geleerd.”

The post Amerikaanse minister van Financiën staat niet negatief tegenover crypto appeared first on BTC Direct | Nieuws.